Powrót do: Dom

Transport morski a wyposażenie wnętrza


W transporcie morskim bardzo istotne znaczenie dla gospodarki odgrywają porty morskie, a zwłaszcza: Gdańsk, Szczecin, Gdynia i Świnoujście, w tym zwłaszcza rola Szczecina jako portu najbliżej położonego aglomeracji berlińskiej. Sąsiedztwo z Niemcami odbija się na dobrj kondycji gospodarczej tego miasta. Współpraca gospodarcza opiera się przede wszystkim na handlu towarami oraz rozbudowaną siecią usługową.

Wiadomo, że Szczecin (np. transport Szczecin)w stosunku do Berlina może zaoferować konkurencyjne ceny, które przyciągają do siebie niemieckich kontrahentów. Od 2000 r. obserwuje się wzrost rentowności transportu morskiego w naszym kraju. Czynnikami wpływającymi dość niekorzystnie na poziom konkurencyjności były słabe powiązania z sąsiadującymi obszarami lądowymi, zbyt słaba pozycja i kapitalizacja finansowa, podczas gdy konkurencyjne, głownie skandynawskie porty odnotowywały tendencję wzrostową.

W 2009 r. opisywany rodzaj transportu przewiózł 9 400 tys. ton towarów, co w stosunku do roku 2006 było mniejsze o 18%. Wynika to w dużym stopniu z malejącej polskiej floty morskiej, likwidacji stoczni i malejących nakładów finansowych, a w zasadzie ich brak na ten sektor transportu. To przykre gdyż mogłoby być niesłychanie opłacalne. W tym samym okresie przewóz pasażerów wzrósł o 1,3% do poziomu 661 tys. osób. Wzrost usługi jaką jest transport morski jest widoczny jednak zdecydowanie odbiega od wyników zagranicznych. Nie mamy tak naprawdę czym szczególnym się poszczycić. Nasz transport osób sprowadza się w 90% do przewozu w stronę Skandynawii i na Bornholm. 
KOMENTARZE:

Brak komentarzy